Paket Tip Kimyasal Arıtma Tesisi

     Atıksu oluşumu düşük ve kesikli olan endüstriyel atıksuların kimyasal arıtılması amacı ile kullanılmaktadır. Kimyasal arıtma ünitesinde bulunan nötralizasyon, koagülasyon, flokülasyon ve çökelme üniteleri ile (sisteme göre gereken üniteler) kimyasal hazırlama-dozlama sistemini ve bunlara bağlı ekipman ve teçhizatı içeren kompakt tesislerdir. Standart imalat olmayıp atıksu özelliklerine göre özel projelendirilmektedir. Kimyasal Paket Arıtma tesisleri tüm borulama ve kontrol panosu üzerine monte edilmiş şekilde işletime hazır halde teslim edilmektedir.