Danışmanlık

 

     Anadolu Çevre; çevre teknolojileri ve çevresel faaliyetler konularında Danışmanlık  hizmeti vermektedir. Çevresel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, çevre, kimya, inşaat, makine, elektrik , jeoloji, biyoloj vb. birçok mühendislik ve meslek dalını içermektedir. Birçok bilim dalının birlikte işlev gördüğü çevresel faaliyetlerde, iyi bir organizasyon çok önemlidir. Bu amaçla Anadolu Çevre, kurum ve kuruluşlara iyi bir organizasyonla çalışmalarını sağlamak için danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

     Danışmanlık hizmetimiz dahilinde örnek bir uygulama, arıtma tesislerin yapımı konusunda mühendislik hizmeti sağlamak.

Bu hizmet kapsamında ANADOLU ÇEVRE ARITMA tarafından yapılan işler aşağıda açıklanmıştır ;

  1. Arıtma tesisi mühendislik projelerinin hazırlanması ,

  2. Arıtma tesisinin inşaatı ve/veya imalatı esnasında kontrol mühendisliği hizmetinin verilmesi ,

  3. Arıtma tesisi için gerekli olan ekipmanların listesinin çıkartılması ve bu ekipmanların tarafınızdan temin edilebilmesi için ilgili firmaların adres bilgilerinin verilmesi ve gerektiği takdirde firmanız adına tekliflerin toplanarak teknik yönden değerlendirmesinin yapılması ,

  4. Montaj mühendisliği hizmetinin verilmesi ,

  5. Arıtma tesisinin işletmeye alınması ve çalışır şekilde tarafınıza teslim edilmesi.
     

     Bu hizmet kapsamında firmanız inşaat, imalat, ekipman temini ve montaj gibi işleri ANADOLU ÇEVRE nin kontrolü ve yönlendirmesi altında gerçekleştirecektir. Bu şekilde yapılan arıtma tesislerinin maliyeti çok büyük ölçüde düşmektedir. Çünkü firmanız , yapılması gereken işleri birinci elden bizzat kendisi yaptırmaktadır. ANADOLU ÇEVRE anahtar teslim taahhüt hizmetlerinde olduğu gibi çıkış suyunun limitleri sağlayacağını da garanti etmektedir. Çıkış suyunun limitleri sağlamaması durumunda ANADOLU ÇEVRE , tesisi çalışır hale getirmek amacıyla her türlü harcamayı bedelsiz olarak yapmayı taahhüt eder.