Çevre Denetimi
 

     Ülkemizin bağlı olduğu çevre korumaya yönelik anlaşmalar-sözleşmeler ile Avrupa Birliliği uyum koşullarının sağlanması açısından Çevresel Koruma önemli yer almıştır. Çevreye zarar verebilecek her türlü faaliyetin projelendirmeden işletilmesine kadar gerekli tüm ruhsat ve izinlerin alınması yeterli olmamış faaliyet süresince denetim ve kontrollerin arttırılması öngörülmüştür. Bu amaçla , tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretiminin her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için Çevre Denetim usul ve esasları düzenlenerek, 05.01.200 Tarih ve 24631 Mükerrer sayılı  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetim Yönetmeliği ile yasal hale getirilmiştir. Çevre Denetime tabii olan kuruluş ve işletmeler ilgili yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilmiştir.

 

     Anadolu Çevre; kuruluş ve işletmelerin Çevre Denetim işlemlerinde ,  konularında uzman kadroları ile Faaliyet-Tesis Bilgi formu temin, düzenleme , başvuru ve tesis denetim görevlisi temini konularında mühendislik hizmeti sunmaktadır. Yıllık yapılan denetim kontrollerinde resmi kurumlar ile tesis denetim yetkilisi olarak tüm bürokratik işlemleri yapmakta  ve tesis içi işlemlerin yerine getirilmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir.