Katı Atık Kontrolü
 

     Meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park,bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmayan evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane katı atıklarının evsel atıksu arıtma tesislerinden elde edilen arıtma çamurlarının, zararlı atık sınıfına girmeyen endüstriyel arıtma tesisi çamurlarının, hafriyat toprağı ve inşaat molozu gibi Katı Atık Olarak nitelendirilen atık kontrolü kapsamında;

-         Toplanması

-         Taşınması

-         Geri Kazanılması

-         Değerlendirilmesi

-         Bertaraf Edilmesi

-         Zararsız hale getirilmesi

Aşamalarında 20814 Sayılı ve 14.03.1991 Tarihli resmi gazete ile yürürlüğe giren Katı Atık Kontrol Yönetmeliği hükümlerince mühendislik hizmeti verilmektedir. 

 

Düzenli Depolama Tesisleri;

     Katı Atık Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen tüm hükümlere bağlı olarak membran kaplı düzenli depolama tesisleri projelendirilmekte , yapımı ve işletilmesinde mühendislik hizmeti verilmektedir.

Kadromuzda  Türkiye’nin ilk özel kuruluşun membran kaplı Düzenli Depolama Tesisi projelendirilmesinde ve yapımında danışmanlık hizmetinde görev almış ve başarılı çalışmalar yapmış teknik elemanlarımız yer almaktadır.