GSM Ruhsatı
 

     1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi, doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için; gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek amacıyla 22416 Sayılı ve 26.09.1995 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Gayri Sıhhi Müesseselerin  Ruhsatlandırılması,Yer Seçim İzni,Tesis İzni, Açılma İzni, Çalışma İzni, Deşarj İzni, Emisyon İzni, Gıda Sicil İzni, Üretim İzni, İşletme Belgesi(Açılma Ruhsatı) alınması çalışmalarını kapsamaktadır.

 

     GSM Yönetmeliği ile müesseseler faaliyetleri sonucu, çevre ve toplum sağlığı üzerinde oluşturacakları etkilere göre sınıflara ayrılmıştır. İşlemler müesseselerin sınıfına göre yapılmaktadır.