Emisyon İzni
 

     GSM Ruhsatının alma işlemlerinin alt kademesi olan Emisyon izni; 19269 Sayılı ve 02.11.1986 Tarihli Resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği ile göre çalışmaları ve yapısı uyarıca insan sağlığı ve çevre sağlığı üzerinde önemli olumsuz etkisi olan tesisler için zorunluluk haline gelmiştir.

 

Emisyon İznine Tabii Tesisler
 

     Anadolu Çevre ; Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği’nce istenilen Emisyon İzlerin alınması kapsamında; ülkemizin üniversite ve araştırmacı kurumları ile çalışarak emisyon ölçümleri yaptırmaktadır. Ayrıca emisyon sınır değerlerin sağlanmasında etkili olan , yakıt, yakma ve baca kontrolü danışmanlık hizmetleri vermektedir. Yapılan ölçümler sonucunda ilgili raporlar düzenlenerek resmi kurumlardan izin belgeleri alınmaktadır.  Periyodik zamanla yapılması gereken ölçümleri takip, işlem ve ilgili kurumlara bilgilendirme işlemleri ile hizmetlerini sürdürmektedir.