Çamur Susuzlaştırma

     Arıtma Tesislerin Biyolojik ve Kimyasal arıtma ünitelerinde yapılan işlemler sonucunda arıtma çamurları oluşmaktadır. Katı konsantrasyonu düşük olan arıtma çamurların 14 Mart 1991 Tarihli Katı Atık Kontrol Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilebilmesi için konsantrasyonun yükseltilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Çamur Susuzlaştırma sistemi kullanılmaktadır.

      Çamur Susuzlaştırma işlemi; arıtma çamurların flokülant madde kullanarak yoğunlaştırıcı yada statik mikserler ile konsantrasyonun arttırılması sağlanır. Daha sonra çamur susuzlaştırma ünitelerinde %25-50 arası su uzaklaştırılarak katı kek halini alır. Katı kek halini alan arıtma çamurları daha sonra bertaraf edilmek üzere tesisten uzaklaştırılır.