Aktif Çamur

 

      Aktif çamur prosesi, atıksulardaki kolloidal ve çözülmüş formlarda bulunan ve çökelemeyen maddeleri çökelebilen biyolojik yumaklara dönüştürme işlemidir. Biyolojik yumaklar havalandırma havuzunda meydana getirilir ve son çökeltme havuzunda çökeltilerek sistemden ayrılır. Bu çökelen biyolojik yumaklara kısaca “Aktif çamur” denir. Klasik aktif çamur prosesinin değişik uygulamaları yapılmıştır.

      Havalandırma havuzlarında, atıksulardaki organik madde giderilirken aktif çamur miktarı yani mikroorganizma miktarı artar. Bu artan çamurun sistemden çekilmesi gerekir. Bu çekilen çamura “artık çamur” denir. Havalandırma havuzunda aktif çamur miktarını belirli seviyede tutabilmek ve daha iyi kalitede çökebilen çamur elde edebilmek için son çöktürme havuzunda çökelen çamurun bir kısmının tekrar havalandırma  havuzuna verilmesi gerekir. Başka bir deyişle geri devir yapılır.

     
     Aktif Çamur Sistemlerin projelendirilmesinde; atıksu özellikleri, F/M oranı, Çamur Yaşı ve hidrolik süre parametreleri önemlidir. 

 

     Aktif çamur uygulama yöntemleri :

 

Klasik Aktif Çamur: Klasik aktif çamur, havalandırma tankı, çöktürme tankı ve çamur geri devir sisteminden oluşur. Aktif çamur prensipleri tamamen geçerlidir.

Uzun Havalandırmalı :Aktif çamur prensipleri geçerli olmakla beraber , daha uzun havalandırma süresine sahiptirler. Uzun biyolojik oksidasyon sonucu atık çamur oluşumu daha azdır.

Kesikli Reaktör: Atıksu oluşumunun kesikli olduğu yerler için uygundur. Havalandırma ve çökeltme işlemi aynı tank içerisinde ardışık olarak yapılmaktadır. Geri devir bulunmayıp aktif çamur kalitesine göre çamur atılmaktadır.

Oksidasyon Hendekleri : Uzun havalandırmalı sistemler gibi çalışmakta olup, havuz içerisinde atıksuyun sirkülasyonu da sağlanmaktadır.