Biyolojik Arıtma
 

     Biyolojik arıtma atıksuda kolloidal yada çözünmüş halde bulunan biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin, mikro organizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere biyolojik oksidasyon işlemi sonucunda sudan uzaklaştırılması işlemidir. Biyolojik oksidasyon sonucunda , organik maddeler, biyolojik floklara yada gaz olarak atmosfere yayılan inorganik maddelere dönüştürülür. Oluşan biyolojik floklar sedimentasyon yani çökelme işlemi sonucunda sudan uzaklaştırılır. 

 

Biyolojik arıtma sistemleri 2 grupta toplanır.

-         Aerobik Arıtma

-         Anaerobik Arıtma 


    

 

.