Fiziksel Arıtma

     Biyolojik arıtma ünitesinin gerek kirlilik yükünün düşürülmesi gerekse biyolojik oksidasyon işleminin hızına etki ederek verimi olumsuz etkileyecek atıksu içerisindeki çöker ve yüzer katı maddelerin uzaklaştırılması amacı ile Fiziksel Arıtma Ünitesi kullanılmaktadır. Atıksu içerisindeki organik yada inorganik yapıdaki katı maddelerin özelliklerine bağlı olarak fiziksel arıtma yöntemleri seçilmektedir.