Endüstriyel Atıksu Arıtma


  Endüstri kuruluşlarından kaynaklanan atıksular, proses özelliklerinden ve kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerden çok farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Genellikle kirlik yükleri evsel atıksulara göre yüksek olan endüstriyel atıksuların arıtılması amacı ile projelendirilecek Arıtma tesislerinde dikkat edilecek en önemli nokta proses içinde atıksu kaynağının ve karakterinin tespit edilmesidir.

 

      Atıksu miktarı ve kirlilik yükü Arıtma Tesislerin teknoloji seçimine ve dolayısıyla maliyetin değerine etki eden 2 önemli faktördür. Bu amaçla Anadolu Çevre ekonomik yöntemlerle kusursuz sistemlerin tasarımında kaynak tespiti ve karakter tayini çalışmalarına öncelik vermektedir. Geniş endüstriyel proses bilgi birikimini  gelişen çevre teknolojileri ile birleştirerek endüstriyel atıksuların arıtılmasında en iyi kaliteye ulaşmaktadır. 

 

     Anadolu Çevre ; mükemmel proje ancak problemin doğru tespit edilmesi ile gerçekleştirilir prensibi ile endüstri atıksuların arıtılmasında aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek  mükemmeliyetçiliğe ulaşmayı ilke edinmiştir.   
 

Ø       Proses İnceleme

Ø       Atıksu kaynağının tespit edilmesi

Ø       Kaynağında İyileştirme

Ø       Atıksu Debisi Belirme

Ø       Atıksu Karakterizasyonu

Ø       Arıtılabilirlik Çalışmaları

Ø       Arıtılmış Su Karakterizasyonu

Ø       Sistem Seçimi

Ø       Yerine Uygulanabilirlik

Ø       Projelendirme

 

     Anadolu Çevre; sistem belirme çalışmalarından sonra son teknoloji gelişmeleri değerlendirerek , inşaat, imalat projelerini ve prosese uygun ekipman seçimini yaparak Arıtma tesislerini kurmaktadır. Projelendirme aşamasından itibaren Arıtma tesisine ait inşaat, imalat, montaj , otomasyon ve işletmeye alma işlerinin yapımı ve kontrolü Anadolu Çevre tarafından yapılmaktadır.

 

     Endüstriyel atıksular, yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen sistemlerde;

 • Fiziksel Arıtma

 • Kimyasal Arıtma

 • Biyolojik Arıtma

 • Çamur Susuzlaştırma 

     Üniteleri kullanılarak arıtılırlar. Bu üniteler ve ünitelere ait teknolojiler, belirlenen Arıtma Sistemine göre çeşitli kombinasyonlarda projelendirilerek Arıtma Tesisini oluştururlar.

 

     Sisteme ait inşai projelerin uygulaması Anadolu Çevre inşaat  kadrosu ile yapabileceği gibi kontrolü altında müşteri tarafından da yapılması mümkündür.

  

      Anadolu Çevre ; Arıtma Sistemleri kurma çalışmalarında yer alan tüm aşamaları kendi bünyesinde organize ederek , proje koordinasyonunu kusursuz gerçekleştirmektedir. Arıtma tesislerinin kurulma aşamaları tamamlandıktan sonra  Sistem çalışır hale getirilerek hedeflenen kalitede çıkış suyu elde edilir. Tesis ile ilgili izin belgeleri alınarak Sistem teslim edilir ve servis hizmeti ile tesisin kontrolü devam eder.

 

     Anadolu Çevre ; anahtar teslim Arıtma Tesisi Kurma hizmeti belgelerin alınması ile sona ermeyip, teknik servis ve yedek-sarf malzeme temini hizmetleriyle devam etmektedir.

 

     Endüstriyel Atıksu arıtımında uzman olduğumuz başlıca sektörler;

 • Süt ve Süt Ürünleri

 • Sebze-Meyve Yıkama ve İşleme

 • Bitki İşleme Tesisleri

 • Zeytin İşleme

 • Mezbahalar ve Et Entegre Tesisleri

 • Tekstil Sektörü (Boyahaneler)

 • Seramik, Çimento, mermer vb.

 • Kaplama Banyoları

 • Metal İşleme

 • Kimya Sanayi

Projelendirdiğimiz sistemlerle atıksuların istenilen deşarj standartları kalitesine getirileceğini %100 garanti ediyoruz.

   

    Resmi kurumlarca istenilen deşarj standartlarına ulaşmak için tıklayınız.
 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Endüstri Atıksuları Deşarj Standartları Sektörel Tablo5-21

Su Ürünleri Yönetmeliği Sulara Boşaltılabilecek Atıklar EK -6