BİO-T


           Anadolu Çevre; evsel atıksuların arıtılmasında projelendirdiği özel sisteml
er ile (BİO-T) %99 verim elde etmektedir. Anadolu Çevre Evsel Arıtma Sistemlerini; ilk yatırım-işletme maliyeti  ve yerel şartlara bağlı olarak Paket tip konstrüksiyon (BİO-TP) olarak yada Betonarme tip inşai (BİO-TB) olarak kurmaktadır.

 

            BİO-T Sistemleri , özellikle evsel nitelikli atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere Biyolojik Arıtma yöntemlerinden Aktif Çamur Arıtma prensibine göre projelendirilmiş kompak tesislerdir. Aktif Çamur yöntemi; aerobik mikroorganizmalar tarafından, verilen yapay oksijenin kullanılarak organik maddelerin su ve karbondioksite dönüştürmesi işlemidir. Biyolojik aktive sonucunda yeni hücreler ve atık çamur denilen biyolojik aktif çamur flokları oluşmaktadır. 

 

BİO-T Sistemlerinin projelendirilmesinde ; atıksu oluşum sürecine bağlı olarak, Uzun Havalandırmalı ve Kesikli Reaktör Aktif Çamur Yöntemleri kullanılmaktadır. Her iki arıtma prensibine göre Arıtma tesisleri Betonarme BİO-TB ve Paket BİO-TP tip olarak dizayn edilmektedir.