Evsel Atıksu Arıtma


     Anadolu Çevre; atıksuların arıtılmasında anahtar teslim tesisler kurmaktadır.
 

     Anahtar Teslim tesis kurma kapsamında;
 

    *Projelendirme                                    

    *İnşaat

    *Kontrol                                              

    *Tasarım

    *Ekipman İmalat-Temin                        

    *Otomasyon

    *Montaj                                              

    *İşletmeye alma

    *Servis                                               

    *Yedek Parça Temini

    *Eğitim                      
    *Tesisin ilgili standartlara uygun izin
       belgelerin temin edilmesi

              

      hizmetleri yer almaktadır.

 

      Evsel Nitelikli Atıksular , nüfus popülasyonun kullanımı sonucu oluşan atıksulardır. Atıksu Karakteri evsel atıksularla aynı kalitede olan endüstri yada diğer atıksular da Evsel Nitelikli Atıksu olarak değerlendirilerek aynı arıtma işlemi uygulanmaktadır.

 

     Evsel Nitelikli Atıksuların, karakteri çok farklılık göstermemesi nedeni ile yapılan uzun araştırmalar sonucunda arıtılmasında ortak çözüm bulunmuştur. Evsel nitelikli atıksular organik kirlilik içerikli atıksular olarak, arıtılması için en uygun yöntem Aerobik Biyolojik Arıtma Yöntemleridir. Atıksu özelliklerine bağlı olarak Biyolojik Arıtma Ünitesine, Fiziksel Arıtma ve Çamur Susuzlaştırma Üniteleri de ilave edilerek en uygun Arıtma Sistemi projelendirilir. 

 

     Anadolu Çevre ; kooperatifler, oteller,moteller, kampingler, toplu konutlar, lojmanlar, askeri birlikler, kampüsler, çiftlikler, yazlık siteler, dinlenme kampları, şantiyeler, fabrikalar, hastaneler, konaklama tesisleri ve kasabalar gibi atıksu yoğunluğunu düşük olan yerler için ideal çözüm olan BİO-T sistemleri projelendirmiştir. Aktif Çamur prensibine göre projelendirilen sistemler standart kompak tesis özelliğindedir.

 

      Atıksu debisinin yüksek olduğu , büyük yerleşim alanları için özel projelendirme yapılmaktadır. Arıtma Sistemi; yapılacak fizibilite ve etüd çalışmaları sonucunda, Fiziksel Arıtma, Biyolojik Arıtma ve Çamur Susuzlaştırma teknolojilerinden  en uygun yöntem seçilerek özel projelendirilmektedir.